Nederlandse vertaling 4.0 licenties

Eind vorig jaar heeft Creative Commons de nieuwste versie van zijn licenties gelanceerd. Deze licenties zijn het resultaat van een intensieve publieke consultatie die vanaf 2011 liep. Na de lancering van de licenties zijn Creative Commons Nederland en Creative Commons België begonnen deze licenties Linguïstische te vertalen naar het Nederlands. Voordat deze vertalingen officieel erkent kunnen worden vragen wij in een publieke consultatie om feedback.

cc40-itshere-275

Deze feedback is essentieel voor de nieuwe versie van de Creative Commons-licenties. Het is nadrukkelijk de bedoeling om licenties aan te bieden die iedereen kan lezen en begrijpen. Daar hebben we input voor nodig van mensen die de licenties gebruiken. Dit is hèt moment om onduidelijkheden aan te stippen! Door goede leesbare Nederlandse vertalingen kan Creative Commons meer mensen bereiken.

De publieke consultatie zal lopen vanaf maandag 21 juli 2014 tot 1 september 2014. Tijdens en na deze periode zullen we reageren op alle feedback en opmerkingen. Hierna bereiden wij een definitief voorstel voor dat Creative Commons Nederland en Creative Commons België gezamelijk naar Creative Commons International zal sturen, waar het nog een laatste keer bekeken wordt voordat de vertaling officieel wordt.

Meedoen

Meedoen is makkelijk. Bekijk de conceptvertalingen en geef aan wat je ervan vindt. Als je feedback wilt geven op de conceptvertalingen of als je niet precies weet hoe Google Docs werkt dan kan je deze handleiding volgen.

Mocht je vragen hebben over de manier waarop je kunt helpen, of een algemene vraag hebt over de 4.0 licenties – stuur een mail naar info@creativecommons.nl.

Nederlandse vertaling CC0 gelanceerd

Vandaag lanceert Creative Commons de eerste officiële vertaling van de CC0 Publieke Domein Dedicatie Tool. In 2009 lanceerde Creative Commons CC0. De internationaal geldige public domain verklaring hoeft, net als de nieuwe 4.0-versie van de Creative Commons-licenties, niet juridisch aangepast te worden aan de Belgische wetgeving. In de plaats hiervan zal Creative Commons linguïstische vertalingen uitbrengen.

Uitsnede Deed paginaUitsnede CC0 Deed pagina

CC0 is geen licentie, maar een afstandsverklaring van je auteursrechten en aanverwante rechten. Werken die vrijgegeven worden onder CC0 kunnen hergebruikt worden voor alle doeleinden, inclusief commerciële, zonder dat daarvoor toestemming gevraagd hoeft te worden aan de maker. In tegenstelling tot de 6 Creative Commons-licenties is het bij CC0 niet verplicht om de naam van de maker te vermelden.

De vertaling van CC0 is tot stand gekomen door een samenwerking met Creative Commons Nederland. Wij zijn trots dat het Nederlandse taalgebied het eerste in de wereld is dat CC0 linguïstisch vertaald heeft.

Nieuwe generatie CC licenties — Welkom versie 4.0!

We zijn zeer trots dat we vandaag de 4.0 versie van onze licenties kunnen voorstellen! Deze licenties – waar meer dan twee jaar aan gesleuteld is – zijn de meest globale en juridisch sluitende licenties die tot nog toe door CC werden ontwikkeld. Er zijn tal van verbeteringen gebeurd zodat het delen en hergebruiken van CC-gelicentieerd materiaal gemakkelijker en betrouwbaarder is dan ooit te voren.
We zijn uit de Global Summit in Warschau gekomen met enkele ambitieuze doelen. De 4.0 licenties verwezenlijken die doelen, en meer. De licenties zijn uitermate geschikt voor gebruik door overheden en uitgevers van publieke sector informatie en andere data, vooral in de Europese Unie waar sui generis databankenrecht bestaat. Andere kenmerken zijn een grotere leesbaarheid en organisatie, een meer logische naamsvermelding, en een nieuw mechanisme dat toelaat dat personen die een inbreuk plegen op de licenties automatisch de rechten in kwestie terug krijgen als ze de inbreuk binnen afzienbare tijd remediëren.
Deze verbeteringen zouden niet mogelijk geweest zijn door CC alleen. We hebben altijd kunnen vertrouwen op de kunde en toewijding van ons impressionant netwerk van experten in het veld van rechten en publieke licenties. Even belangrijk is de actieve inmenging van de bredere CC gemeenschap. We blijven trouw aan onze rol van steward van ’the commons’ door hen, die allen zeer gepassioneerd zijn door de problematiek die we hier behandelen. De 4.0 licenties, Creative Commons, en het ontwikkelingsproces van de publieke licenties zijn het product van hun niet-aflatende toewijding.

De belangrijkste veranderingen vind je in detail op de internationale CC-website, waar je ook het verloop van de publieke discussie en de evolutie van de verschillende versies kan volgen op de 4.0 wiki pagina. Daar wordt ook duidelijk welke beleidsbeslissingen aan de basis liggen van het hele proces.

Nu de 4.0 licenties vrijgegeven zijn, zal onze aandacht gefocussed worden op de officiële vertalingen van de juridische teksten in samenwerking met Creative Commons-Nederland. Vertalingen van de nieuwe samenvattingen zijn ook onderweg, een aantal talen, waaronder het Nederlands, zijn zelfs al afgerond.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan de totstandkoming van de nieuwe versie. Met jullie hulp hebben we de 4.0 licenties de meest gebruiksvriendelijke en juridisch sluitende versie tot nog toe kunnen maken. Proficiat!

Creative Commons Summit 2013

Midden augustus vond de Creative Commons Summit 2013 plaats in Buenos Aires, Argentinië. Tijdens de Summit kwamen de landelijke vertegenwoordigers van Creative Commons (affiliates) uit 80 landen samen om terug te kijken optien jaar Creative Commons door ervaringen en ideeën uit te wisselen. Natuurlijk was er ook ruimte om te kijken naar de volgende tien jaar Creative Commons.

Creative Commons Summit

In de afgelopen tien jaar is Creative Commons uitgegroeid tot de meest gebruikte open licentie ter wereld en dient als fundament voor innovatie in vele sectoren, onder andere de culturele sector, het onderwijs en de overheid. In het laatste jaar zien we dat veel affiliates zich richten op de modernisering van het auteursrecht, het onderwijs en open beleid. Dit was te zien aan de discussies en presentaties tijdens de summit. Hieronder drie highlights van de summit:

Copyright en de Modernisering van het Auteursrecht

“Creative Commons is niet de oplossing [voor de problematiek van het auteursrecht met betrekking tot delen en hergebruik], maar een pleister” resoneerde door de zaal tijdens de pre-conference over ‘CC and Copyright Reform’. Paul Keller, CC-NL Public Lead, begeleidde de discussie of Creative Commons niet een steviger standpunt in moet nemen in de modernisering van het auteursrecht.

Lees hier zijn introductie in dit onderwerp.

School of Open / OER

Vorige jaar heeft de Creative Commons zich specifiek gericht op onderwijs. Resultaten waren de door UNESCO uitgebrachte Paris OER Declaration,  het door Creative Commons en P2PU gestarte school of open, en de samenwerking tussen Creative Commons en the Association of Educational Publishers op LRMI.net. Tijdens de summit vonden er veel interessante discussies plaats over OER, waar we de komende maanden nog veel nieuws van kunnen verwachten.

Klik hier voor een update van de School of Open.

Open Policy Network

Waar de UNESCO Paris Declaration zich richt op het open licenseren van publiek gefinancierd lesmateriaal, richt het Open Policy Network zich op open beleid in de breedste vorm van publiek gefinancierde middelen. Publiek gefinancierde bronnen moeten open gelicenseerde middelen zijn. Hier valt onder anderen open overheidsdata, open onderzoeksdata, etc. onder. Het Network wordt de komende tijd onderhouden door Creative Commons, maar zal op termijn zelfstandig worden. Klik hier voor de presentatie over het netwerk.

Overige Lezingen

Klik hier voor een overzicht van alle presentaties en video’s die gemaakt zijn tijdens de conferentie. Deze zullen in de komende tijd verder worden aangevuld.

Klik hier voor de lezing van Prof. Lawrence Lessig, oprichter van Creative Commons, over wetgeving die creativiteit in de weg staat.

We kijken terug op een geslaagde summit waar veel goede discussies zijn gevoerd, intrigerende presentaties zijn gegeven en de banden tussen de affiliates weer zijn aangehaald. Op naar de volgende!

Overgenomen van CC-NL onder  Creative Commons License door Maarten Zeinstra

5 jaar Rubber Beats

Naar aanleiding van 5 jaar Rubber Beats, een gratis compilatie onder Creative Commons, geeft het Gentse label Caoutchou op vrijdag 4 oktober een verjaardagsfeest in de Vooruit. Artiesten van dienst zijn Herrmutt Lobby, Digi G’Alessio, Chrome Brulée, Renaat Vandepaepeliere, Drafter, Ninjato, One Man Party & Leftchest vs Stubborn.

Kijk hier voor meer info en tickets.

Free Bassel Safadi

Op 15 maart 2012 werd Bassel Safadi aangehouden tijdens een golf van arrestaties in de Syrische hoofdstad Damascus. Op vrijdag 15 maart zit Bassel een jaar vast zonder enige vorm van proces of aanklacht. Om deze mensonwaardige toestand een halt toe te roepen, hebben een groot aantal internetorganisaties waar Bassel zich voor inzet 15 maart uitgeroepen tot #freebasselday, waaronder Creative Commons.

Bassel by Joi, on Flickr

Creative Commons Attribution 2.0 Generic License

by  Joi 

De 31 jaar oude Palestijnse Syriër is een gerespecteerd softwareontwikkelaar die zich inzet voor een open internet en de ontwikkeling van open-source software. Zo is hij onder meer projectleider van hetAiki Framework, een bekend open-source softwareplatform. En staat hij bekend als een toegewijd vrijwilliger van projecten als Mozilla Firefox, Wikipedia, Open Clip Art Library, Sharism en Creative Commons. Deze projecten werken aan een vrij en open internet en zijn in grote mate afhankelijk van mensen als Bassel. Een vrij en open internet is van groot belang voor een eerlijke vrije open samenleving. Een vrij en open internet biedt toegang tot informatie en kennis en is een platform voor het uitwisselen van ideeën, zonder dat daar restricties op van toepassing zijn. Bassel’s gevangenzetting is een symbool voor de strijd die wordt geleverd tussen individuen en organisaties die het open internet promoten en overheden die controle willen uitoefenen op het medium.

Om deze onrechtmatige gevangenhouding zo snel mogelijk te laten eindigen zullen er op 15 maart over heel de wereld acties georganiseerd worden. Creative Commons België ondersteunt het initiatief en roept iedereen op om de petitie voor zijn vrijlating op freebassel.org te tekenen!

Derde en laatste conceptversie van de 4.0 licenties beschikbaar

Het afgelopen jaar werd er bij Creative Commons-afdelingen over heel de wereld hard gewerkt aan een nieuwe versie van de licenties. De derde conceptversie van de 4.0 licenties is vanaf vandaag beschikbaar voor een laatste commentaarperiode.

Het opstellen van deze conceptversie heeft een tijdje geduurd. Er is veel werk en aandacht gegaan naar het verbeteren van de manier waarop de licenties aansluiten op de doelstellingen die we aan het begin van de procedure hebben vooropgesteld. Zo zijn onder meer de bepalingen aangaande het sui generis databankenrecht – één van de hoofdredenen voor het maken van een nieuwe versie – grondig onder handen genomen. De veranderingen die in deze laatste conceptversie nog zijn toegevoegd zullen in het bijzonder van belang zijn voor projecten en communities die veel met data en databanken werken. De nieuwe bepalingen zorgen voor meer duidelijkheid over de reikwijdte van de licenties en de verplichtingen bij hergebruik van data waar sui generis databankenrecht van toepassing is.  Verder wordt er in lijn met het algemeen beleid van Creative Commons op toegezien dat de bijzondere databankenrechten door het gebruik van de licenties niet worden uitgebreid naar landen waar ze geen onderdeel uitmaken van het algemeen rechtssysteem.

Books to be returned... by Hash Milhan, on Flickr

Creative Commons Attribution 2.0 Generic License

In België en de rest van Europa zijn we onderhevig aan het sui generis databankenrecht, dat bovenop het auteursrecht extra bescherming geeft aan bepaalde vormen van databeheer. Met versie 4.0 van de Creative Commons-licenties is het duidelijker geworden wanneer en in welke mate deze rechten onder een licentie vallen. Dit zorgt er voor dat grote (open) dataprojecten vanaf nu met nog meer zekerheid op een Creative Commons-licentie kunnen vertrouwen.

De derde en laatste conceptversie is nu open voor bemerkingen. Je kan hem hier vinden en opmerkingen zijn te adresseren aan Creative Commons Internationaal via de wiki of de mailinglijst.

ImageCodr attributietool voor Flickr-foto’s

Het bekende fotoplatform Flickr telt inmiddels bijna 250 miljoen foto’s met een Creative Commons-licentie. Het is dus een fantastische bron om foto’s te vinden die door iedereen – afhankelijk van de licentie – in bepaalde mate vrij gebruikt kunnen worden. Wat al de Creative Commons-licenties gemeenschappelijk hebben, is dat attributie of naamsvermelding verplicht is. Dit is niet altijd even makkelijk. Een correcte attributie bevat immers een link naar de officiële licentietekst, de naam van de originele auteur en bij voorkeur ook een link naar de originele upload en een clickthrough voor meer informatie over de auteur. Hoewel al deze informatie meestal wel duidelijk op Flickr te vinden is, blijft het soms lastig om dit mooi in een onderschrift te plaatsen. ImageCodr heeft hier de perfecte oplossing voor. ImageCodr is een online tool die op basis van de url van de gewenste Flickr-foto een stukje html-code genereert dat je rechtstreeks kan kopiëren op je eigen site of blog. De code zorgt er dan voor dat de foto verschijnt met een correcte attributie op nette en bescheiden manier. In de code zit ook meteen de nodige metadata die het mogelijk maakt dat zoekmachines de foto kunnen indexeren volgens de gebruikte licentie. En dat met slechts enkele klikken van de muis!

CCcupcakes by YannickHM, on Flickr Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  YannickHM 

De tool werkt enkel met foto’s onder een Creative Commons licentie, probeer je iets anders dan krijg je een foutmelding. Je zal dus eerst zelf nog moeten zoeken naar foto’s die je kan gebruiken, dit kan via de zoekfunctie op de site van ImageCodr of via tal van andere opties zoals http://www.search.creativecommons.org, de zoekfunctie van Flickr zelf of via de nieuwe filterfunctie van Yahoo. Wij zijn in ieder geval onder de indruk van het gebruiksgemak van deze handige tool en zullen hem vanaf nu zeker gebruiken om onze afbeeldingen te markeren!